Slaget om civilsamhället under supervalåret 2014

Det är intressant att se hur riksdagens partier nu tävlar om vilka som kan ge det civila samhället de bästa förutsättningarna. Manegen är krattad för att förändringar kan ske. Jag är som bekant ordförande för Forum, paraplyorganisationen med det långa namnet (Forum för idéburna organisationer med social inriktning). I en kommentar till de senaste politiska utspelen om hur civilsamhället kan utvecklas, skriver vi på vår hemsida:

Att två av riksdagens partier, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, nu tävlar om vilka som kan ge de idéburna organisationerna och det civila samhället de bästa förutsättningarna är förstås positivt. Det var faktiskt inte så länge sedan partierna levde i en verklighetsbeskrivning där det bara fanns två samhällssektorer: offentligt och privat. Inte för att verkligheten ser ut eller har sett ut så, utan för att den mentala bilden och värderingen av vad som var viktigt såg ut så. Att rikspolitiken sedan några år har kunnat enas om ett politikområde för det civila samhället samt börjat etablera överenskommelser med idéburna organisationer är därför stort. Och när partierna nu börjar debattera konkreta förslag är manegen krattad för att förändringar kan komma till stånd.

De två artiklarna handlar om synen på civilsamhället, individen och staten i stort och hur vi ska förhålla oss till dessa. Kristdemokraterna klankar ner på den så kallade statsindividualismen (begreppet har tidigare också beskrivits av exempelvis forskaren Lars Trägårdh) som idealt innebär att det bara finns en rak relation mellan individen och staten. Det ultimata frihetsidealet är att man som enskild individ inte blir insyltad i eller beroende av sammanslutningar av olika slag utan bara har en formell, rättighetsbaserad och lagreglerad kontraktsrelation med staten. KD vill i stället se högre grad av mellanmänskliga kontakter och lyfter därför upp avdragsrätten som ett sätt att stärka dessa och därmed också civilsamhället. Socialdemokraterna vill i sin artikel snarare se att ansvar inte lämpas över på ideella krafter och menar att skatteavdrag inte är någon lösning på olika samhällsproblem.

Frågan är vilket samhälle vi lever i nu? Forums svar är att samhället är större än staten. Men är det där den politiska skiljelinjen som KD vill påskina går? Forum uppfattar inte det politiska landskapet så. Vår bild är snarare att alla riksdagens partier numer skriver under på detta.

Däremot kan vi se en politisk skiljelinje i synen på det civila samhällets roll som utförare i välfärden, det vill säga när vi idéburna organisationer driver boenden, sjukhus, skolor och så vidare. Den ena linjen, oftast försvarad av regeringspartierna, kan vi kalla för likvärdighetslinjen (se mer om detta i en tidigare kommentar från oss) där det principiellt inte spelar någon roll vem som organiserar och utför en tjänst. Det är bara själva värdeskapandet mot brukaren som är av intresse. Med den synen finns inget skäl att skapa några särskilda förutsättningar för ideella utförare, då ska i stället alla aktörer ses och behandlas som lika. Då är alla icke offentliga aktörer företag på en marknad. Socialdemokraterna kritiserar just den aspekten, vilket vi välkomnar. Vi anser att det finns en särart och därför anledningar att skapa speciella förutsättningar för just idéburna aktörer. Vi kan driva företag. Men vi gör det inte just för att driva företag eller för att tjäna pengar. Vi gör det för att vi tror på den idé som ligger till grund för verksamheten.

I de två artiklarna tar också de olika partierna upp konkreta förslag för att stärka civilsamhället. Forum har tidigare lyft avdragsrätten och menar att vi inte har någon formell position i denna fråga. Men om denna typ av avdragsrätt ska finnas är vi tydliga med att den ska vara så allmän som möjligt. Förslaget om en skattemässig likvärdighet för alla ideella organisationer som KD lyfter håller vi däremot med om. Det är också en fråga vi själva har lyft under flera år.

KD:s förslag om en investeringsfond för ideella utförare i välfärden är också intressant då den innebär ett avsteg från likvärdighetsdoktrinen som de övriga borgerliga partierna står för. Därför stödjer vi den idén, åtminstone bör den utredas.

Slutligen, Socialdemokraternas förslag om att tillsätta en utredning för att stärka den ideella sektorns särart är ju en fråga som vi själva har drivit tillsammans med sex andra ideella organisationer (läs vår debattartikel från Dagens Nyheter 16 november). Dessutom finns ju, som vi tidigare har konstaterat, en majoritet i riksdagen för en utredning av denna typ. Låt oss hoppas att den kommer till stånd!

FAKTA – tidslinje över de senaste politiska utspelen

5 januari: Kristdemokraternas debattartikel i Svenska Dagbladet

10 januari: Socialdemokraternas debattartikel i Svenska Dagbladet

17 januari: Kristdemokraterna replikerar på Socialdemokraternas artikel

17 januari: Feministiskt Initiativ debatterar mot Kristdemokraterna

28 januari: Kristdemokraterna svarar på Feministiskt Initiativs artike

Annonser
Det här inlägget postades i Personligt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s