Vems är ansvaret, och vem gör vad, när det gäller ”återvändare” och att lämna extremistiska miljöer?

De senaste dagarna har frågan om hur återvändare som stridit för Daesh ska hanteras debatterats.

I Sverige är det kommunerna och socialtjänsten, ofta i samarbete med aktörer inom det civila samhället, som har möjligheten att bistå med hjälp till de personer som vill lämna en extrem rörelse.

Återvändare från Syrien och Irak

Säkerhetspolisen uppger att närmare 300 personer under 2015 och 2016 har rest från Sverige för att på ett eller annat sätt strida för Daesh eller andra islamistiska organisationer. Resandet har sedan dess avmattats och idag har terrorresor till Syrien och Irak i princip upphört. Uppgifter från Säkerhetspolisen gör gällande att ca 40 personer dött i strid och att drygt 150 har återvänt. Bland dessa återvändare finns såväl män, kvinnor som barn.

Bland återvändarna finns de som har deltagit i strider och de som inte har stridit utan som till exempel följt med sin man eller sina föräldrar till konfliktområdena. Vilka dessa personer är har inte samordnaren kännedom om, den kunskapen finns hos Säkerhetspolisen. När det gäller personer som har rest till ett annat land med avsikt att begå eller förbereda eller ge eller ta emot utbildning avseende bla terroristbrott är de i första hand ett ärende för Säkerhetspolisen. Finns det misstanke om brott ska detta utredas och eventuella straff ska utmätas. (prop. 2015/16:78).

Socialtjänstens roll och uppdrag

När det gäller personer som inte är föremål för brottsutredning kan de få hjälp av socialtjänsten. Socialtjänstlagen är i stor utsträckning en frivillighetslagstiftning vilket innebär att det i princip inte går att tvinga någon över 18 år in i någon typ av program eller behandling. Vad gäller barn och unga vuxna finns i vissa fall möjlighet till tvingande insatser.

Lite kategoriskt kan vi dela in de som kommer hem från Syrien och Irak i två grupper; de som vill och de som inte vill ha kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter. Kommunerna har möjlighet att hjälpa de individer som vill ha hjälp. Bara det är komplext. Att hjälpa de som inte vill ha hjälp är ännu svårare. Det finns inget stöd för att tvingande avhopparstöd har en positiv inverkan på utträdesprocessen.

Vad har skett sedan Samordnaren tillsattes?

Samordnaren mot våldsbejakade extremism har sedan samordningen inrättades 2014 medvetet arbetat med frågor kring stöd till personer som vill lämna våldsbejakande extremism. En grundläggande del har varit den kunskapsöversikt som togs fram 2016 kring framgångsfaktorer för att få människor att lämna våldsbejakande extremism. Samordnaren har också initierat ett nätverk av praktiker för att samla den bästa av kompetenser kring personer som vill lämna våldsbejakande extremism samt arrangerat kunskapsspridande konferenser i ämnet.

Sedan resandet till Syrien och Irak avmattats har vi också i våra kontakter med kommunala samordnare uppmärksammats på behovet av ett samlat arbete kring de som försökt ansluta sig till terrororganisationer och de som kommer tillbaka till Sverige. Detta har bland annat lett fram till ett antal möten med berörda myndigheter för att identifiera problem och hitta lösningar. Vi har tillsammans med regeringen tagit initiativ till rundabordssamtal om informationsdelning och samverkan mellan myndigheter.

Hur långt har kommunerna kommit i sitt arbete?

Ett antal kommuner är på banan i de här frågorna och med det menar vi att de har en beredskap och ett metodiskt arbete. Ska man i en akut situation ens kunna agera och göra det rätt är det en grundläggande förutsättning att man inom kommunen upprättat system och strukturer.

Kommunerna och socialtjänsten i kommunerna har en lång erfarenhet av att arbeta med utsatta människor och komplexa frågor. Men för att kommuner ska kunna agera och erbjuda sitt stöd till människor som inte själva söker hjälp behöver de information om vilka personer det handlar om. Nationella samordnaren har sedan 2015 påtalat vikten av att informationsdelningen mellan och inom inblandade myndigheter fungerar. Vi kommer under april månad att samla Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och kommuner för att tillsammans hitta lösningar på denna problematik.

Vi ser också att det finns ett behov av nationella riktlinjer kring vilket ansvar exempelvis socialtjänsten har i att stödja personer som vill lämna extrema miljöer. Det är viktigt att man får samma typ av hjälp oavsett vilken kommun man bor i.

Läs gärna mer på vår hemsida:

samordnarenmotextremism.se

Och till sist; Är du orolig att någon anhörig/någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa Rädda Barnens Orostelefon på 020-100 200.

Om Anna Carlstedt

Ubildningsledare på Stockholms universitet. Disputerade 2005 på fransk renässanslitteratur, som jag fortfarande gärna drömmer mig tillbaka till på min fritid: Då fortsätter jag forska lite, och skriva mycket. Hittills har det blivit fem böcker på Gidlunds förlag, om poeter, profeter, power-prinsessor och julmust... Har i mitt yrkesliv haft två spår: Det akademiska som forskare, lärare och ledare. Och det idéburna, där jag haft olika förtroendeuppdrag. Varit ordförande bl a för Svenska Röda Korset, Forum för idéburna organisationer med social inriktning och för IOGT-NTO. Ledde den statliga utredningen "En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism". Kör helst Pontiac eller Ford Mustang, gillar att träna hårt och leda mjukt. Får energi och styrka av min brokiga, färgstarka flock och av alla modiga människor som försökt och försöker göra världen litet bättre för oss andra.
Detta inlägg publicerades i Personligt. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Vems är ansvaret, och vem gör vad, när det gäller ”återvändare” och att lämna extremistiska miljöer?

 1. Erik Ake Setreus skriver:

  Merparten av den terror-verksamhet som sker i USA, Europa och Australien begås inte av ”hemvändare” utan av personer som finns i landet och som ofta även är medborgare i detta land. Gemensamt för nästan samtliga är inte någon speciell religiös uppfattning utan det är personer som är småkriminella och nästan i samtliga fall narkotikamissbrukare. Cannabismissbruk finns som gemensam nämnare hos nästan samtliga. Se exempelvis rapport på RNS hemsida och DRUGNEWS.
  Detta betyder att flertalet framtida terrorister finns under polisens och socialtjänstens radar. De är troligen redan kända av flera myndigheter.
  Detta betyder i mitt tycke att insatserna från olika myndigheter måste inrikta sig på uppsökande arbete bland ”småkriminella” missbrukare i högre grad. Bekämpar vi kriminalitet och droger så förebygger vi på sikt även terrorverksamhet.
  För övrigt är Anna Carlstedt en utomordentligt bra rekrytering för posten som nationell samordnare.
  Hälsning
  Åke
  PS För övrigt är det stötande att använda religiösa företrädare i detta arbete. Det är ju som om polisen skulle använda trollkarlar eller ”medier” i sitt arbete. Religionsutövare är säker mer en del av problemet än lösningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s